Sìne Stiùbhart ‘s Caraidean Uibhist

Tha Loriana Pauli a’ bruidhinn ri Sìne Stiùbhart, co-òrdanaiche  Caraidean Uibhist, buidheann saor-thoileach a tha a’ toirt taic do dh’inbhich.  Cluinnear Sìne an seo.

‘S ann airson cuideachadh a thoirt do dh’fheadhainn a tha aonarach ‘s nach eil a’ gabhail gnothach ri na tha a’ tachairt sa choimhearsnachd a chaidh Caraidean Uibhist a stèidheachadh.
Ma tha tuilleadh fiosrachaidh a dhìth oirbh, curaibh fòn gu Sìne air 01870 603 233, post-dealain: info@caraideanuibhist.org

Tapadh leat to Archie Campbell for the translation of this text!

Advertisements

About lorianapauli

Born in Italian speaking Ticino/Switzerland. Lived all my life in different parts of that very country till I found my way "home", where I truly belong > the 'Long Island'.
This entry was posted in Befriending, Caraidean Uibhist, Gaelic, Island Voices - Guthan nan Eilean, Outer Hebrides, People of the Uists, Personal and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Sìne Stiùbhart ‘s Caraidean Uibhist

  1. Pingback: Island Voices – Guthan nan Eilean

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s